26 Years 26 ปีแค้นนี้ต้องชำระ (2012) ซับไทย

26 Years 26 ปีแค้นนี้ต้องชำระ (2012) ซับไทย

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: 26 Years 26 ปีแค้นนี้ต้องชำระ (2012) ซับไทย (26 nyeon) 26 ปีหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ปี 1980 ในเมืองควังจู ประเทศเกาหลีใต้ ญาติของเหยื่อสามคนมารวมตัวกันเพื่อแก้แค้นผู้ที่มีส่วนสำคัญในครั้งนั้น