Acceleration (2019)

Acceleration (2019)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Acceleration (2019) แม่มีหนึ่งคืนในการทำงานบางอย่างในแอลเอที่ต้องการปืนถ้าเธอต้องการเห็นลูกชายของเธอยังมีชีวิตอยู่ เขาถูกควบคุมโดยหัวหน้ากลุ่ม ติดตามต่อได้ในเรื่องเลยจ้า