Bartkowiak บาร์ตโคเวียก: แค้นนักสู้ (2021)

Bartkowiak บาร์ตโคเวียก: แค้นนักสู้ (2021)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Bartkowiak บาร์ตโคเวียก: แค้นนักสู้ (2021) เรื่องราวของนักชกชื่อฉาวต้องมารับช่วงต่อกิจการไนท์คลับของครอบครัวแทนพี่ชายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก่อนจะได้ล่วงรู้ว่าการตายของพี่ชายอาจไม่ใช่อุบัติเหตุ