Beckett ปลายทางมรณะ (2021)

Beckett ปลายทางมรณะ (2021)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Beckett ปลายทางมรณะ (2021) ขณะไปพักในกรีซ เบ็คเก็ตต์ นักเดินทางคนประเทศอเมริกาเปลี่ยนเป็นจุดหมายของการตามล่าภายหลังอุบัติเหตุรุนแรง ถูกบีบให้จำต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดรวมทั้งท้อแท้ที่จะเดินทางผ่านประเทศไปยังสถานทูตอเมริกันเพื่อสะสางชื่อของเขา ความเครียดทวีความร้ายแรงขึ้นเมื่อทางการสนิทสนมกัน