Blackpink: Light Up the Sky (2020)

Blackpink: Light Up the Sky (2020)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Blackpink: Light Up the Sky (2020) จะมาเผยให้ทุกคนได้เห็นชีวิตของทั้งสี่สาวอย่างแท้จริงที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ และอิทธิพลในการสร้างวัฒนธรรม K-POP ที่แผ่ขยายไปได้ไกลขึ้นอีก ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าแวดวงดนตรีไม่มีคำว่าพรมแดนหรือข้อจำกัดทางภาษาที่จะมาขวางกั้นได้