Blue Iguana (2018)

Blue Iguana (2018)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Blue Iguana (2018) อดีตผู้ถูกคุมขัง Eddie และ Paul เข้าร่วมทัณฑ์บนและทำงานในร้านอาหารนิวยอร์ก ชีวิตของพวกเขาคือจุดจบ นั่นคือจนกระทั่งแคทเธอรีนรูควูนักกฎหมายชาวอังกฤษเดินเข้าไปในร้านอาหารพร้อมข้อเสนอที่พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธได้