Breach สมการต้านชีวิต (2020)

524 votes, average 4.3 out of 10

Breach สมการต้านชีวิต (2020) (Anti-Life) เมื่อถึงจุดเริ่มต้นของความเป็นพ่อช่างเครื่องรุ่นน้องบนเรือระหว่างดวงดาวไปยังโลกใหม่ต้องเอาชนะความหวาดกลัวของจักรวาลที่มีเจตนาร้ายในการใช้ยานอวกาศเป็นอาวุธ

Posted on:
Views:5 views
Rate:R
Year:
Duration: 92 Min
Country:,
Release:
Language:English
Revenue:$ 39.328,00
Director: