Buddy Games (2019) ซับไทย

Buddy Games (2019) ซับไทย

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Buddy Games (2019) ซับไทย กลุ่มเพื่อนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเล่นเกม The Buddy ซึ่งเป็นการท้าทายทางร่างกายและจิตใจที่ไร้สาระ ในกระบวนการนี้พวกเขาจะรักษาบาดแผลเก่า ๆ ความผิดพลาดในอดีตและค้นหาความหมายที่แท้จริงของมิตรภาพ … หรือพยายามตาย