Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน (2012)

Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน (2012)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน (2012) สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมายที่พวกเขาต้องเก็บ…โอซามา บิน ลาเด็น!