Godzilla: King of the Monsters ก็อดซิลล่า 2: ราชันแห่งมอนสเตอร์ (2019)

Godzilla: King of the Monsters ก็อดซิลล่า 2: ราชันแห่งมอนสเตอร์ (2019)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Godzilla: King of the Monsters ก็อดซิลล่า 2: ราชันแห่งมอนสเตอร์ (2019) เรื่องราวใหม่ตามความพยายามอย่างกล้าหาญของ Monarch เอเจนซี่ทางด้านการเข้ารหัสในขณะที่สมาชิกเผชิญหน้ากับแบตเตอรี่ของสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ของพระเจ้ารวมถึง Godzilla อันยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งปะทะกับ Mothra, Rodan และซวยสุดท้ายของเขาทั้งสามหัว King Ghidorah เมื่อ superspecies โบราณเหล่านี้คิดว่าเป็นเพียงตำนานเพิ่มขึ้นอีกครั้งพวกเขาทุกคนแย่งอำนาจสูงสุดปล่อยให้การดำรงอยู่ของมนุษยชาติอยู่ในความสมดุล