Harriet the Spy แฮร์เรียต สปายน้อย (1996)

Harriet the Spy แฮร์เรียต สปายน้อย (1996)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Harriet the Spy แฮร์เรียต สปายน้อย (1996) แฮร์เรียตตัวน้อยอยากเป็นสายลับ แต่เมื่อเพื่อน ๆ พบสมุดลับของเธอเข้า เรื่องราวจึงพลิกผันไปและภารกิจใหม่ของเธอคือการทำให้เพื่อน ๆ กลับมา