Hunter’s Moon (2020)

Hunter’s Moon (2020)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Hunter’s Moon (2020) อีกชื่อ: The Orchard นายอำเภอค้นพบสิ่งแปลกๆ เมื่อเขาถูกเรียกตัวไปที่สวนผลไม้ที่ซึ่งมีพี่สาววัยรุ่นสามคนถูกกลุ่มเด็กเกเรทำร้าย