In Darkness ปมมรณะซ่อนปมแค้น (2018)

400 votes, average 6.0 out of 10

In Darkness ปมมรณะซ่อนปมแค้น (2018) เมื่อ โซเฟีย (นาตาลี ดอร์มเมอร์) นักเปียโนตาบอดได้ยินการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์ชั้นบนจากเธอซึ่งส่งเธอไปสู่เส้นทางที่มืดมิดสู่โลกใต้พิภพอันโหดร้ายของลอนดอน

Posted on:
Views:12 views
Year:
Duration: 100 Min
Release:
Language:English, Pусский,
Revenue:$ 217.427,00
Director: