Kate เคท (2021)

Kate เคท (2021)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Kate เคท (2021) หลังจากถูกวางพิษร้ายแรงในภารกิจสุดท้าย มือสังหารสาวไร้ปรานีที่ทำงานในโตเกียวก็เหลือเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงในการตามล่าล้างแค้นคนที่สั่งเก็บเธอ