Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx 2 ซามูไรพ่อลูกอ่อน 2 (1972)

Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx 2 ซามูไรพ่อลูกอ่อน 2 (1972)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx 2 ซามูไรพ่อลูกอ่อน 2 (1972) แก๊งยากิวได้สังหารภรรยาของโอกามิ อิตโต และทำลายชื่อเสียงยศฐาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งองครักษ์ของท่านโชกุน ในยามนี้โอกามิและลูกน้อย โคโกโร่ ได้ออกเดินทางรอนแรมไปทั่วในฐานะนักฆ่ารับจ้าง เพื่อรอวันที่จะได้แก้แค้นพวกยากิว