Men in Black หน่วยจารชนพิทักษ์จักรวาล ภาค2 (2002)

Men in Black หน่วยจารชนพิทักษ์จักรวาล ภาค2 (2002)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Men in Black หน่วยจารชนพิทักษ์จักรวาล ภาค2 (2002) จากภาคแรกขณะที่ เค (ทอมมี่ ลี โจนส์) กลับมาใช้ชีวิตปกติ
เจ (วิล สมิธ) ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับองค์กรลับในการดูแลมนุษย์ต่างดาวบนโลกมนุษย์
ในภาคที่ 2 เจ ได้ตาม เค กลับมาทำงานให้กลับองค์กรอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะควบคุมและปราบปรามเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่มาอาศัยและตั้งรกรากอยู่บนโลกมนุษย์
จุดหมายสำคัญขององค์กรนี้คือเการปกป้องโลกให้พ้นจากการรุกรานและครอบครองของมนุษ์ต่างดาว !!!