Monster List The Su Jiuer Story แฟนสาวของผมเป็นภูติจิ้งจอก (2020) ซับไทย

Monster List The Su Jiuer Story แฟนสาวของผมเป็นภูติจิ้งจอก (2020) ซับไทย

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Monster List The Su Jiuer Story แฟนสาวของผมเป็นภูติจิ้งจอก (2020) ซับไทย ซูจิ่วเอ๋อร์หนึ่งในราชาสัตว์ประหลาดสิบอันดับแรกของ“ รายชื่อสัตว์ประหลาด” ปรารถนาที่จะพาคนรักของเขาออกไปจากข้อพิพาทระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์กับเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดและค้นหาสวรรค์ไปตลอดชีวิต แต่ Feng Xi แบกรับภารกิจในการปกป้องคนทั่วไปและทุกชีวิตก็ตายเพราะการปกป้องคนทั่วไป ภายใต้การเสียสละของคนรักต่อหน้าเธอครั้งแล้วครั้งเล่า Su Jiu’er จะเลือกอะไรในชีวิตนี้?