Operation Christmas Drop ภารกิจของขวัญจากฟ้า (2020)

Operation Christmas Drop ภารกิจของขวัญจากฟ้า (2020)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Operation Christmas Drop ภารกิจของขวัญจากฟ้า (2020) เรื่องราวของฐานทัพอากาศอเมริกาแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกที่กำลังถูกเพ่งเล็งสั่งปิดเพื่อตัดงบประมาณทางการทหารลง โดยที่คนในรัฐบาลไม่เข้าใจเลยว่าภารกิจประจำฐานทัพแห่งนี้มีค่าต่อเพื่อนมนุษย์ในเกาะแถบนี้ยังไง