Resident Evil Damnation ผีชีวะ สงครามดับพันธุ์ไวรัส (2012)

Resident Evil Damnation ผีชีวะ สงครามดับพันธุ์ไวรัส (2012)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Resident Evil Damnation ผีชีวะ สงครามดับพันธุ์ไวรัส (2012) (Biohazard: Damnation) เจ้าหน้าที่สายลับสหรัฐฯ ลีออน เอส เคนเนดี้ แทรกซึมเข้าไปปฏิบัติการในประเทศเล็กๆเแห่งหนึ่งของยุโรปตะวันออกเพื่อตรวจ สอบข่าวลือเกี่ยวกับอาวุธเชื้อโรค(B.O.W.s)ที่ถูกผลิตเพื่อใช้ในสงคราม แต่หลังจากเข้าไปสืบสวนได้ไม่ทันไรรัฐบาลได้มีคำสั่งให้เขาถอนตัวออกมาทันที แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริง ลีออนฝ่าฝืนคำสั่งและเดินหน้าเข้าสู่สนามรบเพื่อยุติโศกนาฏกรรมมากมายที่ เกิดขึ้นจากอาวุธเชื้อโรคนี้