Rogue City เมืองโหด (2020) ซับไทย

Rogue City เมืองโหด (2020) ซับไทย

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Rogue City เมืองโหด (2020) ซับไทย อีกชื่อ: Bronx เมื่อตำรวจตงฉินนายหนึ่งต้องตกอยู่ท่ามกลางการทุจริตในวงการตำรวจและแก๊งมาเฟียที่ไม่กินเส้นกันในมาร์แซย์ เขาจึงต้องลงมือปกป้องบรรดาตำรวจในทีมของเขาด้วยตัวเอง