Rooting for Roona เพื่อรูน่า (2020) ซับไทย

Rooting for Roona เพื่อรูน่า (2020) ซับไทย

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Rooting for Roona เพื่อรูน่า (2020) ซับไทย ณ ชนบทของอินเดีย เด็กผู้มีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำจะได้รับโอกาสเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตในสารคดีย้อนรอยเส้นทางการรักษานี้