Samjin Company English Class (2020) ซับไทย

Samjin Company English Class (2020) ซับไทย

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Samjin Company English Class (2020) ซับไทย “อีจายอง” (โกอาซอง), “จองยูนา” (อีซม), “ชิมโบรัม” (พัคฮเยซู) ทำงานอยู่ในบริษัท Samjin และแล้ววันนึงทางบริษัทก็ประกาศว่าจะเลื่อนขั้นพนักงานให้ โดยจะต้องมีคะแนน TOEIC 600 หรือมากกว่าเท่านั้น ทั้ง 3 คนใฝ่ฝันที่อยากจะได้เลื่อนขั้น จึงลงเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ Samjin Co. English Class แต่ต่อมาก็ได้พบว่าบริษัทของพวกเธอมีการคอรัปชั่นเกิดขึ้นภายใน พวกเธอจึงตัดสินใจร่วมมือกัน เพื่อเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมด