Serious Men อัจฉริยะหน้าตาย (2020) ซับไทย

Serious Men อัจฉริยะหน้าตาย (2020) ซับไทย

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Serious Men อัจฉริยะหน้าตาย (2020) ซับไทย เรื่องราวของพ่อผู้สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะลวงโลกออกสื่อต่างๆ จนดังระดับประเทศ ด้วยความหวังดีที่ต้องการให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าตนเอง