Shadow Dancer เงามรณะเกมจารชน (2012)

Shadow Dancer เงามรณะเกมจารชน (2012)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Shadow Dancer เงามรณะเกมจารชน (2012) เหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเบลฟาสต์ เมื่อสมาชิกกลุ่ม IRA คนหนึ่งต้องแทรกตัวเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้ในองค์กร MI5 เพื่อปกป้องชีวิตของลูกชายเขา