Snoopy Presents: Lucy’s School (2022)

12 votes, average 7.4 out of 10

Snoopy Presents: Lucy’s School (2022) แก๊ง Peanuts กังวลเรื่องการเริ่มต้นโรงเรียนใหม่ในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งทำให้ Lucy เริ่มเรียนที่โรงเรียนของตัวเองแทน ไม่ช้าเธอก็เรียนรู้ว่าการสอนไม่ง่ายอย่างที่คิด และการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นสิ่งที่ดี

Posted on:
Views:5 views
Rate:G
Year:
Duration: 38 Min
Country:,
Release:
Language:English