Space Dogs: Tropical Adventure สเปซด็อก 3 มะหมาผจญภัยกลางทะเล (2020)

Space Dogs: Tropical Adventure สเปซด็อก 3 มะหมาผจญภัยกลางทะเล (2020)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Space Dogs: Tropical Adventure สเปซด็อก 3 มะหมาผจญภัยกลางทะเล (2020) เมื่อวังวนลึกลับและอันตรายปรากฏขึ้นในเขตร้อนของมหาสมุทรแอตแลนติกนักบินอวกาศ Belka และ Strelka จะถูกส่งไปตรวจสอบ ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ดีของพวกเขาเบลกาและสเตรลก้าต้องแสดงความกล้าหาญอีกครั้งและทำภารกิจที่กล้าหาญเพื่อกอบกู้โลกพร้อมกับบ้านที่ห่างไกลของเพื่อนต่างดาวคนใหม่ของพวกเขา