Spell บ่วง คน มนตร์ดำ (2020)

Spell บ่วง คน มนตร์ดำ (2020)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Spell บ่วง คน มนตร์ดำ (2020) ชายคนหนึ่งตกลงมาในชนบทของเมืองแอปพาเลเชียและตื่นขึ้นมาในห้องใต้หลังคาของผู้ฝึกฮูดูแบบดั้งเดิม เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะหลุดพ้นจากเวทมนตร์แห่งความมืดของเธอและช่วยครอบครัวของเขาจากพิธีกรรมที่น่ากลัวก่อนที่พระจันทร์สีเลือดจะขึ้น