Sucker Punch อีหนูดุทะลุโลก (2011)

Sucker Punch อีหนูดุทะลุโลก (2011)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Sucker Punch อีหนูดุทะลุโลก (2011) เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี 1950 s เกี่ยวกับเด็กสาวที่ต้องการจะหนีจากความโหดร้ายที่เธอได้รับจากพ่อเลี้ยง
เธอถูกจับส่งเข้าโรงพยาบาลบ้า ซึ่งเธอจะต้องเข้ารับการรักษาอาการผิดปกติทางสมองในอีก 5 วันข้างหน้า เธอจึงเริ่มสร้างโลกในจิตนาการขึ้นมา
เพื่อที่จะหนีจากความจริงที่เธอต้องเจอโดยมีการวางแผนการหนี และต้องขโมยของ 5 สิ่งมาเป็นเจ้าของให้ได้
เพื่อที่จะช่วยให้เธอหนีพ้นก่อนที่จะถูกจับได้โดยมารร้าย !!!