Superman: Red Son มหาบุรุษ หลังม่านเหล็ก (2020)

Superman: Red Son มหาบุรุษ หลังม่านเหล็ก (2020)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Superman: Red Son มหาบุรุษ หลังม่านเหล็ก (2020) จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกจรวดของ Kal-El ไม่ได้อยู่ใน Kansas แต่อยู่ในสหภาพโซเวียต? นั่นคือหลักฐานของนิทาน Elseworld นี้จากการ์ตูนดีซี