Swat Duty: City Crisis หน่วยพิฆาตล่าข้ามโลก (2020)

Swat Duty: City Crisis หน่วยพิฆาตล่าข้ามโลก (2020)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Swat Duty: City Crisis หน่วยพิฆาตล่าข้ามโลก (2020) (Te Jing Shi Ming Zhi Quan Cheng Wei Ji) เมื่อทีมสวาทได้รับแจ้งเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในมณฑลคังเฉิงจนเกิดวิกฤตลุกลามไปทั่วเมือง “เหลียงชานซู” ผู้นำทีมล่วงรู้ว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเกิดจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายระดับประเทศผู้ก้าวขึ้นมาจากการเป็นเพียงโจรธรรมดาๆ เมื่อ 10 ปีก่อน ซึ่งมีเป้าหมายในการก่อความไม่สงบและวางแผนปล้นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาศิลปะวัตถุอันทรงคุณค่าเอาไว้มากมาย