The Ascent (2020)

The Ascent (2020)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: The Ascent (2020) (Stairs) เรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Hell’s Bastards ถูกส่งไปแทรกซึมในสงครามกลางเมืองเพื่อขโมยข้อมูล แต่พวกเขาก็พบว่าตัวเองติดอยู่บนบันไดที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งถูกบังคับให้ปีนหรือตาย เพื่อความอยู่รอดพวกเขาต้องทบทวนบาปในอดีตหากพวกเขาต้องการที่จะหนี