The Bravest ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)

The Bravest ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: The Bravest ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019) (Lie huo ying xiong) เมื่อท่อส่งน้ำมันในท่าเรือเมืองระเบิดกัปตันนักดับเพลิงที่น่าอับอายต้องทิ้งความคับข้องใจและร่วมทีมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในอดีตเพื่อช่วยเมือง