The Dyatlov Pass Incident เปิดแฟ้ม..บรรทึกมรณะ (2013)

The Dyatlov Pass Incident เปิดแฟ้ม..บรรทึกมรณะ (2013)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: The Dyatlov Pass Incident เปิดแฟ้ม..บรรทึกมรณะ (2013) สร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1959 นักไต่เขาชาวรัสเซีย 9 คน เดินทางเข้าไปในเทือกเขาอูราลที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
สองอาทิตย์ต่อมา ทั้งหมดถูกพบว่าได้เสียชีวิตแล้ว เหยื่อหนึ่งคนลิ้นหายไป สองคนกระโหลกศีรษะแตก
และเสื้อผ้าของทุกคนเปื้อนไปด้วยกัมมันตภาพรังสี สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขายังเป็นปริศนาและไม่เคยมีการเปิดเผย… จนกระทั่งบัดนี้!!!