The Fisherman’s Diary บันทึกคนหาปลา (2020) ซับไทย

The Fisherman’s Diary บันทึกคนหาปลา (2020) ซับไทย

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: The Fisherman’s Diary บันทึกคนหาปลา (2020) ซับไทย เด็กหญิงตัดสินใจฝ่าฝืนความคาดหวังของพ่อและขนบในหมู่บ้านเพื่อแสวงหาโอกาสทางการศึกษา เพราะได้แรงบันดาลใจจากมาลาลา ยูซาฟไซ เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ