The Silent War 701 รหัสลับคนคม (2012)

The Silent War 701 รหัสลับคนคม (2012)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: The Silent War 701 รหัสลับคนคม (2012) (Ting feng zhe) ในปี 1950 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้นมาใหม่กลุ่มปฏิวัติพร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
รัฐบาลจึงก่อตั้งหน่วยราชการลับ “701”ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ และดำเนินการถอดรหัสข้อมูลข่าวสารต่างๆทางช่องโทรเลขและวิทยุ
โดยเฉพาะกับพรรคก๊กมินตั๋งจากจีนไต้หวันแต่อยู่มาวันหนึ่งช่องทางการติดต่อของทหารฝ่ายศัตรูกว่า 120 ช่อง
ได้หายและปิดตัวลงไปอย่างไรร่องรอย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับหน่วย “701” และประชาชน
อาจตกอยู่ในภยันตรายในทันทีภายหลัง ฉางซื่อหนิง หญิงสาวที่ทำงานให้กับกลุ่ม“701”จึงจำเป็นที่ต้องไปตามหาบุคคล
ที่มาความสามารถทางโสตประสาทมากพอที่จะสามารถดักฟังคลื่นวิทยุให้กลับมาอีกครั้งฉางซื่อหนิง จึงได้พบกับ เหอปิง
เขาเป็นนักซ่อมเปียโนที่มีทักษะการฟังเป็นเลิศด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเขาจึงทำให้ฝ่ายศัตรูจำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ใหม่
และการต่อสู้ผ่านการดักฟังและเฉือนคมของทั้งของทั้งสองฝ่ายจึงเกิดขึ้น!!!