The Unfamiliar (2020)

The Unfamiliar (2020)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: The Unfamiliar (2020) เมื่อหมอชาวอังกฤษที่ดูแลผู้ป่วยขั้นรุนแรงในกองทัพกลับมาจากสงคราม เธอก็ค้นพบว่ามีพลังงานชั่วร้ายที่คอยตามหลอกหลอนเธอเมื่อกลับมาจากสงคราม ซึ่งคนในบ้านของเธอเริ่มถูกฆาตกรรมและเข้าสิงร้างทีละคน