Willy’s Wonderland หุ่นนรก VS ภารโรงคลั่ง (2021)

Willy’s Wonderland หุ่นนรก VS ภารโรงคลั่ง (2021)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Willy’s Wonderland หุ่นนรก VS ภารโรงคลั่ง (2021) นักซิ่งผู้เงียบขรึมต้องตกกระไดพลอยโจนมาเป็นภารโรงจำเป็น เพื่อหาเงินซ่อมรถในชนบทห่างไกลความเจริญ ทว่าสถานที่ที่เขาต้องอยู่โยงข้ามคืนทำความสะอาดนั้นกลับเป็นสวนสนุกที่มีตำนานลี้ลับซึ่งผู้คนที่เข้าไปต่างไม่เคยได้ออกมา แต่ตำนานที่ว่า จะต้องถูกเล่าใหม่เสียแล้วเมื่อมาอยู่ใต้การดูแลของภารโรงสุดแกร่งคนนี้ และอาจเป็นบรรดาผีที่น่าสงสารแทน