Zambezia เหยี่ยวน้อยฮีโร่ พิทักษ์แดนวิหค (2012)

Zambezia เหยี่ยวน้อยฮีโร่ พิทักษ์แดนวิหค (2012)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Zambezia เหยี่ยวน้อยฮีโร่ พิทักษ์แดนวิหค (2012) ตั้งอยู่ในเมืองนกที่คึกคักบนขอบน้ำตกวิกตอเรียอันงดงาม “Zambezia” เป็นเรื่องราวของไก่นกเหยี่ยวตัวผู้ที่ไร้เดียงสา แต่มีชีวิตชีวาสูงซึ่งเดินทางไปยังเมืองนกของ “แซมเบีย” ซึ่งเขาค้นพบความจริงเกี่ยวกับ ต้นกำเนิดของเขาและในการปกป้องเมืองเรียนรู้วิธีการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
Posted on:
Views:18 views
Year: